ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ

Εξηλασμένη πολυστερίνη θερμομόνωσης και θερμοπρόσοψης για στέγες και τοίχους, εξωτερικά ή ενδιάμεσα.

Μια νέα μέθοδος θερμομόνωσης οικοδομών που πλέον είναι αναγκαία για όλων των ειδών κατασκευές, νέες ή παλαιές.

Διατίθεται σε διάφορες διαστάσεις και σε διάφορους τύπους ανάλογα με την χρήση.

elEL